Trang chủTrao đổiJournalHợp đồng mởQuyền chọn
Tỷ lệ funding
Thanh lý
Long/Short
Dữ liệu
Siêu biểu đồ

Hợp đồng mở lãi suất theo thời hạn

Hợp đồng mở lãi suất theo Giá Kích Hoạt

Mua: 0 (Giá trị danh nghĩa: , Giá trị thị trường: )
Bán: 0 (Giá trị danh nghĩa: , Giá trị thị trường: )
Tổng: 0 (Giá trị danh nghĩa:
$NaN
, Giá trị thị trường:
$NaN
)
Tỷ lệ mua/bán: NaN

Khối lượng theo ngày hết hạn

Khối lượng theo giá

Mua: 0
Bán: 0
Tổng: 0
Tỷ lệ mua/bán: NaN

Mức giá giảm tối đa

Bảng Giá trị Hy Lạp của Tùy chọn

Use Coinglass APP
Get a better and more comprehensive user experience