Trang chủTrao đổiJournalHợp đồng mởQuyền chọn
Tỷ lệ funding
Thanh lý
Long/Short
Dữ liệu
Siêu biểu đồ
Use Coinglass APP
Get a better and more comprehensive user experience

Hợp đồng Tương lai BTC trên Sàn giao dịch (USD)

BTC Khối lượng lịch sử

Bitcoin Dominance

Vốn hóa thị trường:   Tỷ lệ:%

Lịch sử biến động Bitcoin

Khối lượng Bitcoin PayPal

Số dư Bitcoin