Trang chủTrao đổiJournalHợp đồng mởQuyền chọn
Tỷ lệ funding
Thanh lý
Long/Short
Dữ liệu
Siêu biểu đồ

Tổng Minat Terbuka Hợp đồng tương lai BTC

Trao đổiOI(BTC)OITỷ lệThay đổi OI (1h)Thay đổi OI (4h)Thay đổi OI (24h)OI/24giờ_VolGiao dịch
Top tăng giá
Cặp
Giá
Giá(1h%)
OI
OI (1h%)
Top giảm giá
Cặp
Giá
Giá(1h%)
OI
OI (1h%)
OI/24giờ_Vol

Hợp đồng Tương lai BTC trên Sàn giao dịch (USD)

Lợi nhuận mở của Hợp đồng Tương lai BTC trên Binance (USD)

Use Coinglass APP
Get a better and more comprehensive user experience