Trang chủTrao đổiJournalHợp đồng mởQuyền chọn
Tỷ lệ funding
Thanh lý
Long/Short
Dữ liệu
Siêu biểu đồ
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Cryptocurrency Data Analysis

Ký hiệu
Giá
Giá(24h%)
Tỷ lệ funding
Khối lượng (24h)
Khối lượng (24h%)
Vốn hóa thị trường
OI
OI (1h%)
OI (24h%)
Thanh lý (24h)

Đồng Tiền Tăng Giá & Rớt Giá

Bitcoin ETFs
Use Coinglass APP
Get a better and more comprehensive user experience