Trang chủTrao đổiJournalHợp đồng mởQuyền chọn
Tỷ lệ funding
Thanh lý
Long/Short
Dữ liệu
Siêu biểu đồ

Hong Kong Bitcoin Spot ETF

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
HK Bitcoin Spot ETF Bitcoin Inflow
Thời gian(UTC)China AMCHarvestBosera & HashkeyTổng
Total HK Bitcoin Spot ETF History Data
Thời gian(UTC)Daily Total Bitcoin InflowTotal Bitcoin in HK ETFTotal Value TradedTotal Net Assets
Use Coinglass APP
Get a better and more comprehensive user experience