Trang chủTrao đổiJournalHợp đồng mởQuyền chọn
Tỷ lệ funding
Thanh lý
Long/Short
Dữ liệu
Siêu biểu đồ

BTC Spot Inflow/Outflow

Cryptocurrency Spot Netflow Statistics

Ký hiệu
5 phút
15 phút
30 phút
1 giờ
2 giờ
4 giờ
6 giờ
8 giờ
12 giờ
24 giờ
7 ngày
15 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
Use Coinglass APP
Get a better and more comprehensive user experience