Quay lại phiên bản cũ

Tiền điện tử Dài vs Ngắn

Tâm lý BTC hiện tại của bạn là gì?

Khối lượng Long 4 giờ
Binance BTC/USDT
Long/Short (Tài khoản)
Binance BTC/USDT
Tỷ lệ Trader Dài/Hạng tốt nhất(Tài khoản)
Binance BTC/USDT
Tỷ lệ Trader Dài/Hạng tốt nhất(Vị thế)
Vị trí dài đòn bẩy Bitfinex
Khối Lượng Short 4 giờ
OKX BTC/USDT
Long/Short (Tài khoản)
OKX BTC
Tỷ lệ Trader Dài/Hạng tốt nhất(Tài khoản)
OKX BTC
Tỷ lệ Trader Dài/Hạng tốt nhất(Vị thế)
Vị trí ngắn mạrgin của Bitfinex
Xu hướng

Đồ thị tỷ lệ Long/Short BTC

Trao đổi BTC Tỉ lệ Long/Short

1%
99.00%
Dài hạn
Ngắn hạn

Giao Dịch Lớn (Thời Gian Thực)

Cặp
Giá
Giá trị
Thời gian

Hợp đồng tương lai Dài vs Ngắn của tiền điện tử

Ký hiệuGiáGiá(24h%)
Dài (5 phút)
(%)
ngắn (5 phút)
(%)
Dài (15 phút)
(%)
ngắn (15 phút)
(%)
Dài (30 phút)
(%)
ngắn (30 phút)
(%)
Use Coinglass APP
Get a better and more comprehensive user experience