HomeBörsenOffenes InteresseOptionen
Finanzierungsrate
Liquidation
Long/Short
Daten
Supercharts

Bitcoin Quartalsrenditen (%)

Zeit
 • 01-01
 • 01-02
 • 01-03
 • 01-04
 • 01-05
 • 01-06
 • 01-07
 • 01-08
 • 01-09
 • 01-10
 • 01-11
 • 01-12
 • 01-13

Ethereum Quartalsrenditen (%)

Zeit
 • 01-01
 • 01-02
 • 01-03
 • 01-04
 • 01-05
 • 01-06
 • 01-07
 • 01-08
 • 01-09
 • 01-10
 • 01-11
 • 01-12
 • 01-13

Bitcoin Monatliche Renditen (%)

Zeit
 • 01-01
 • 01-02
 • 01-03
 • 01-04
 • 01-05
 • 01-06
 • 01-07
 • 01-08
 • 01-09
 • 01-10
 • 01-11
 • 01-12
 • 01-13

BTC Quartals-, Monats- und Wochen-Performance (%)

Use Coinglass APP
Get a better and more comprehensive user experience