Kryptowährungen Long vs Short

What Is Your Current BTC Sentiment?

4H Long Volume
Binance BTC/USDT
Long/Short (Konten)
Binance BTC/USDT
Top-Händler Long-Short-Verhältnis(Konten)
Binance BTC/USDT
Top-Händler Long-Short-Verhältnis (Positionen)
Bitfinex-Margin-Long-Positionen
4H Kurzes Volumen
OKX BTC/USDT
Long/Short (Konten)
OKX BTC
Top-Händler Long-Short-Verhältnis(Konten)
OKX BTC
Top-Händler Long-Short-Verhältnis (Positionen)
Bitfinex Margin-Kurzpositionen
Trends

BTC Long/Short-Verhältnis-Diagramm

Börsen BTC Long/Short-Verhältnis

1%
99.00%
Long
Short

Große Trades (Echtzeit)

Paar
Preis
Wert
Zeit

Kryptowährungs-Futures Long vs Short

SymbolPreisPreis(24h%)
Long (5m)
(%)
Short (5m)
(%)
Long (15m)
(%)
Short (15m)
(%)
Long (30m)
(%)
Short (30m)
(%)
Use Coinglass APP
Get a better and more comprehensive user experience